CEEPUS

Programi i Shkëmbimit të Evropës Qendrore për Studime Universitare (CEEPUS) është një program ndërkombëtar shkëmbimi që përfshin universitete që ofrojnë programe të nivelit të lartë, veçanërisht programet e përbashkëta të doktoraturës midis vendeve anëtare të Evropës Qendrore, Lindore dhe Ballkanit. Është produkt i një marrëveshjeje ndërkombëtare të nënshkruar nga shtetet anëtare të CEEPUS.

Më poshtë mund të gjeni CEEPUS thirrjet për aplikim: