Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Bashkëpunimi midis UBT-së dhe industrisë është një prej prioriteteve institucionale, të cilat ndikojnë në realizimin e objektivave teorike të mësimdhënies dhe trajnimin e nevojshëm praktik të tyre. Roli i veçantë i këtij bashkëpunimi është permbushja e dy objektivave kryesore: niveli më i lartë i njohurive teorike dhe se dyti zhvillimi i aftësive praktike në zgjidhjen e problemeve.

 

Si rrjedhojë, UBT është në krijim të marrëveshjeve të bashkëpunimit me një numër të bizneseve dhe organizatave të cilat punojnë në fushën e programit studimor, në mënyrë që të sigurohet mundësia e realizimit të mësimit paraktik në kompani. Në vijim është lista e kompanive me të cilat UBT është në proces së vendosjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit:

 

Nr. Emri i Kompanisë Lloji i Veprimtarisë Komuna
1 “ABI” SHPK Përpunim qumështi dhe përpunim perimesh Prizren
2 “FLUIDI” SHPK Lëngje Gjilan
3 “KABI”SHPK Përpunim i qumështit Gjilan
4 “Calabria”Shpk Industri e mishit Gjilan
5 Euro-Lona Fermë dhe industri e qumështit Fushë Kosovë
6 “Fungo” Shpk Bimë mjeksore dhe aromatike Kamenicë
7 “Gerberland” Therrtore dhe industri e mishit Gjakovë
8 Fabrika e Ujit “Kllokoti” shpk Industri e ujit Viti
9 Natyra– G Përpunim qumështi Ferizaj
10 “Sole Kosova” Industri e mishit Fushë Kosovë
11 NP “Me Agro” Prodhim dhe magazimin të frutave Lipjan
12 Bedri  Kosumi Përpunim i patateve Vushtri
13 “Birra Peja” Industri e birrës Peje
14 “JONI-SH” Pilaf dhe fruta të imëta Podujevë
15 “Iron Consulting” Prodhues komercial i mollëve dhe dardhave Kamenicë
16 “Agrium Fruits” Pilaf dhe fruta të imëta Ferizaj
17 “Mati” Përpunim qumështi Malishevë
18 “New Vera” Verë Suharekë
19 “Konsoni” Mish Zogu Gjilan
20 “Sole Kosova” Industri e mishit Fushe Kosovë
21 “Ve Farm” Vezë industriale Gjilan
22 “Agrosunaj” Bimë mjeksore Istog
23 “Oreks shpk” Brumëra Pejë
24 “Koal seeds shpk” Industri e bukës dhe brumërave Istog
25 “Abrazen LLC” Përpunim qumështi Pejë
26 “Albini shpk” Perime Podujevë
27 Agrosera Perime Mitrovicë
28 “Agrounion shpk” Magazinim i frutave Lipjan
29 “Moea” Fruta Gjilan
30 “Me Agro shpk” Magazinim Lipjan
31 “Agrovizion” Magazinim Lipjan
32 “Joni j shpk” Grumbullim i pemëve të imëta Podujevë
33 “Agrium” Grumbullim i pemëve të imëta Ferizaj
34 “Bost Berries” Grumbullim i pemëve të imëta Pejë
35 “Fitimi shpk” Grumbullim i pemëve të imëta Drenas
36 “Besiana G” Grumbullim i pemëve të imëta Ferizaj
37 “Eurofruti” Grumbullim i pemëve të imëta Prishtinë
38 “Labireon” Grumbullim i pemëve të imëta Prishtinë
39 “Agropeti” Grumbullim i pemëve të imëta Podujevë
40 “Fresh fruit Pr” Grumbullim i pemëve të imëta Prishtinë
41 “Agrounion” Impute Agrare Fushe Kosove
42 “Fruti” Lëngje Prizren
43 “Viva qips” Prodhim i patates Vushtrri
44 University Clinical Center Ushqimi për pacientët Prishinë
45 University Clinical Center Qendër e klinike Universitare Gjilan
46 University Clinical Center Qendër klinike Universitare Ferizaj
47 University Clinical Center Qendër klinike Universitare Gjakova
48 University Clinical Center Qendër klinike Universitare Peja
49 University Clinical Center Qendër klinike Universitare Mitrovica
50 University Clinical Center Qendër klinike Universitare Prizreni
51 Fitnes Club Fitnes Prishtinë
52 Fud and veterinary Agensy Cilësia dhe siguria ushqimore Prishtinë
53 Hydrometrological Institute Hulumtim Prishtinë
54 Hydrometrological Institute Hulumtim Pejë
55 “NGO” Trainime Vushtrri
56 “Land irrigation system” Hulumtim Gjakovë
57 “WATER” Hulumtim Peje
58 “DPD G – DEMA” Keqap Prizren
59 “Premium Bacery” Brumëra Lipjan
60 “Malsia shpk” Industri e mishit Gjilan
61 “Gazi shpk” Industri e mishit Gjilan
62 “Bio Product” Prodhues i qumështit të dhive dhe përpunues Gjialn
63 “DST PRODUCT SHPK” Grumbullues i pemëve të imëta Ferizaj
64 “Amidon Group” Mulli Elektrik Lipjan
65 “Biofarm” Prodhues i vezëve organike Prizren
66 “Mulliri Eurolona dhe ferma” Mulli Elektrik Lipjan
67 “Premium Bakery” Mulli elektrik dhe fermë Lipjan
68 “Teos-E” Industri e qumështit Lipjan
69 “Sharri” Industri e qumështit Prizren
70 “Illirian Wine” Prodhues vere Rahovec
71 “Kasap Hausen” Therrtore Lipjan
72 “Natural Poultry Farm” Prodhues i  vezëve për konsum  Shtime
73 “ERMALI” Prodhes i mjaltit Shtime
74 “Mali” Grumbullues qumështi Gjilan
75 “Jege shpk” Përpunim i perimeve Prizren
76 “Arsimi” Përpunues qumështi Llugagji-Lipjan
77 “Xhevdeti” Prodhues qumështi dhe grumbullues Rugov e Hasit-Gjakovë
78 “NTSH VESA-AS” Grumbullues i qumështit dhe drithrave Carallukë,Malishevë
79 “Arironi “ Prodhes qumështi dhe grumbullues Stanovc i Epërm Vushtrri
80 “Frutex” Lëngje Suharekë
81 “Medina shpk” Industri e mishit Prizren
82 “Gratë e Sllatines” Grumbullues dhe përpunues i perimeve Viti
83 Arqeiko Prizren Perpunimi i mishit Prizren
84 Bianko Nero shpk Akullore Prizren
85 Luli Company Perpunim mishi Gjlian
86 Gazi com Therrtore Gjilan
87 Adea Group Perpunim i ujit Gjilan
88 Ecoproduct xher shpk Perpunimi i mishit Gjilan
89 Biofruti shpk Perpunues i lengjeve Viti
90 Lybeteni Therrtore Ferizaj
91 Mati Qumeshore Malisheve
92 New Vera Vere Suhareke
93 Magic ice Perpunues qumeshti Lipjan
94 Apetit Group Perpunues mishi Vushtrri
95 MOAEHirano Mushroom Kepurdha Mitrovice
96 Prodhues dhe grumbullues Prodhues Qumeshti Lipjan
97 Ferma e pulave Natyral Veze per konsum Shtime
98 Fermë e deleve”NISI” Mish qengji Shtime
99 Fermë gjedhi Prodhues Qumeshti Shtime
100 Fermë e dhive Prodhues Qumeshti Shtime
101 Fermë gjedhi Prodhues Qumeshti Shtime
102 Exstra frut Fillings Fruta Prizren
103 Pike grumbulluese Grumbullues qumeshti Malisheve
104  BI – SHPK Prodhues qumeshti Prizren
105 SETI Commerc shpk, prodhues dhe perpunues.mishi Suharekë
106 Natyra – L prodhues dhe perpunues qumeshti Suharekë
107 FAT – MANI Therrtore dhe mishtore Suharekë

 

Anëtarët e Bordit Industrial të Agroushqimit  – UBT:

Nr. Përfaqësuesit e Kompanive Emri i Kompanisë Lloji i Industrisë Komuna
1 Nuredin Bajrami ‘’Hit Flores

SH.P.K’’

Qendra per grumbullimin dhe Perpunimin e Pemeve te Imta,

 

Dragash

Prizren

2 Berat Mustafa “FLUIDI”

SHPK

Industri e Pijeve dhe Vajrave Gjilan
3 Mitat Bixhaku “KABI” SHPK Industri e Qumështit Gjilan
4 Gëzim Selimi “Calabria”

Shpk

Thertore dhe Përpunim i Mishit Gjilan
5 Valbona Ajeti GROSEP Grumbullim dhe perpunim i perimeve Viti
6 Skender Ramadani Fidanishte Fidanishte e Perimeve Shtime
7 Zaim Ramadani “Kllokoti” shpk Industri e Ujit Viti
8 Halit Avdijaj “Agrosunaj” Grumbullues dhe perpunues i bimeve mjeksore dhe aromatike Istog
9 Mejdi Bresilla NP “Me Agro” Deponimi dhe Magazinimi i Frutave Lipjan
10 Vipa cips Bedri  Kosumi Përpunimi i Patateve Vushtri
11 Faton Nagavci Organica OJQ Bime mjekuese dhe Aromatike

 

Prishtine
12 Alban Shabani “JONI-SHPK” Pikë Grumbulluese e Frutave të Imëta Podujevë
13 Hartim Gashi PePeKo Shoqata per perpunimin e Pemeve dhe Perimeve te Kosoves

 

Prishtine
14 Veli Halimi SHARRI

Shpk

Industri e Qumështit-

 

Prizren
15 Drita Kabashi Natyra – L Prodhues  dhe përpunues i qumështit

 

Suharekë
16 Ismet Haxhimurati Illirian Wine Prodhues i rrushit dhe perpunues i pijeve alkoolike verë dhe  raki

 

Rahovec
17 Milazim Berisha

Fidan Krasniqi

SHPQK Shoqata e prodheuesve të qumështit të Kosovës

 

Fushë Kosovë

Prizren