UBT TV

UBT TV operon në kuadër të veprimtarisë së UBT-së, dhe është e themeluar të ofruar shërbime Mediale Audiovizuele.

 

UBT TV është licencuar më 25 mars 2017, nga Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), dhe transmeton programe kulturore, edukative, sociale, argëtuese, edicionet e lajmeve live etj.

 

UBT TV ka për qëllim që involvohen direkt edhe studentët e Fakultetit Media dhe Komunikim të UBT-së, të cilët zhvillojnë njohuritë dhe kryesisht punën praktike.