UBT Media grupi

Struktura e Zyrës së Media Group-it funksionon në kuadër të Zyrës së Rektorit të UBT-së.

Zyra udhëhiqet nga Koordinatorja/i e/i cila/i i përgjigjet drejtpërdrejt rektorit të UBT-së. Koordinatorja/i është përgjegjës për organizimin dhe menaxhimin e zyrës, për të siguruar përmbushjen e përgjegjësive dhe funksionimin efikas e efektiv të saj.

 

Jehonë Kapllani- Ilazi

Koordinatore e Media Grup – UBT

[email protected]

 

Florend Bajrami

Kameraman, montazhier, fotograf në Media Grup

[email protected]

 

Anisa Rada

Zyrtare për Media

[email protected]

Edonit Behluli

Zyrtar për Media

[email protected]