Arsimi i Mesëm i Lartë

 

Përmbajtja Të dhënat e fundit Përditësuar me
Shkollat, paralelet, mesimdhenesit dhe nxenesit ne AML 2014/2015 11 Shkurt 2016
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte 2014/2015 11 Shkurt 2016
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte ne gjimnaze 2014/2015 11 Shkurt 2016
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte ne shkollat profesionale 2014/2015 11 Shkurt 2016
Nxenesit ne arsimin e mesem te larte sipas perkatesise etnike 2014/2015 11 Shkurt 2016
Shkollat, paralelet, mesimdhenesit dhe nxenesit ne AML privat 2014/2015 11 Shkurt 2016
Nxenesit ne AML ne shkollat private sipas perkatesise etnike 2014/2015 11 Shkurt 2016
Nr. i nxenesve ne AML publik dhe privat 2014/2015 11 Shkurt 2016
Nr. i paraleleve ne arsimin e mesem te larte 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve dhe mosha ne arsimin e mesem te larte 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne gjimnaze, arsimi i mesem i larte 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve dhe mosha ne AML ne shkollat profesionale 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne arsimin e mesem te larte 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML ne (gjimnaz dhe arsimin profesional) 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML sipas orarit te punes 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML sipas perkatesise etnike 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne perfundim te vitit shkollor AML gjithsej 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne perfundim te vitit shkollor ne gjimnaze 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne perfundim te vitit ne shkollat profesionale 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe braktisin klasat ne gjimnaz 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe braktisin klasat ne shkollat profesionale 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve perserites ne gjimnaze 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve perserites ne shkolla profesional 2013/2014 19 Shkurt 2015
Levizjet e nxenesve ne AML 2013/2014 19 Shkurt 2015
Shkollat, mesimdhenesit dhe nxenesit sipas gjuhes se mesimit ne AML 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i paraleleve ne arsimin e mesem profesional 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne AML ne shkollat profesionale trevjecare 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i paraleleve ne arsimin e mesem te larte ne shkollat private 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte ne shkollat private 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte ne gjimnaze private 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne AML ne shkollat private profesionale 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AML ne shkollat private 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AML ne gjimnaze private 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve dhe mosha ne AML ne shkollat profesionale private 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML ne shkollat private 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML sipas orarit te punes 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML sipas perkatesise etnike 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe perfunduan vitin shkollor ne shkollat private 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe perfunduan vitin shkollor ne gjimnazet private 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe perfunduan ne vitin shkollor profesional privat 2013/2014 19 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe braktisin klasat ne shkollat profesionale 2013/2014 19 Shkurt 2015
Perseritesit ne arsimin e mesem te larte ne shkollat private 2013/2014 19 Shkurt 2015