Arsimi i Mesëm i Lartë

 

PërmbajtjaTë dhënat e fundit Përditësuar me
Shkollat, paralelet, mesimdhenesit dhe nxenesit ne AML2014/201511 Shkurt 2016
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte2014/201511 Shkurt 2016
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte ne gjimnaze2014/201511 Shkurt 2016
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte ne shkollat profesionale2014/201511 Shkurt 2016
Nxenesit ne arsimin e mesem te larte sipas perkatesise etnike2014/201511 Shkurt 2016
Shkollat, paralelet, mesimdhenesit dhe nxenesit ne AML privat2014/201511 Shkurt 2016
Nxenesit ne AML ne shkollat private sipas perkatesise etnike 2014/201511 Shkurt 2016
Nr. i nxenesve ne AML publik dhe privat2014/201511 Shkurt 2016
Nr. i paraleleve ne arsimin e mesem te larte2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve dhe mosha ne arsimin e mesem te larte2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne gjimnaze, arsimi i mesem i larte2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve dhe mosha ne AML ne shkollat profesionale2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne arsimin e mesem te larte2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML ne (gjimnaz dhe arsimin profesional)2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML sipas orarit te punes2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML sipas perkatesise etnike2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne perfundim te vitit shkollor AML gjithsej2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne perfundim te vitit shkollor ne gjimnaze2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne perfundim te vitit ne shkollat profesionale2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe braktisin klasat ne gjimnaz2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe braktisin klasat ne shkollat profesionale2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve perserites ne gjimnaze2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve perserites ne shkolla profesional 2013/201419 Shkurt 2015
Levizjet e nxenesve ne AML2013/201419 Shkurt 2015
Shkollat, mesimdhenesit dhe nxenesit sipas gjuhes se mesimit ne AML2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i paraleleve ne arsimin e mesem profesional2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne AML ne shkollat profesionale trevjecare2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i paraleleve ne arsimin e mesem te larte ne shkollat private2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte ne shkollat private2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne arsimin e mesem te larte ne gjimnaze private2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve ne AML ne shkollat private profesionale2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AML ne shkollat private2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AML ne gjimnaze private2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve dhe mosha ne AML ne shkollat profesionale private2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML ne shkollat private2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML sipas orarit te punes2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AML sipas perkatesise etnike2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe perfunduan vitin shkollor ne shkollat private2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe perfunduan vitin shkollor ne gjimnazet private2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe perfunduan ne vitin shkollor profesional privat2013/201419 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe braktisin klasat ne shkollat profesionale2013/201419 Shkurt 2015
Perseritesit ne arsimin e mesem te larte ne shkollat private2013/201419 Shkurt 2015