Arsimi Fillor dhe i Mesëm i Ulët

 

Përmbajtja Të dhënat e fundit Përditësuar me
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AFMU 2014/2015 16 Dhjetor 2015
Nr. i nxenesve sipas perkatesise etnike ne AFMU 2014/2015 16 Dhjetor 2015
Nr. i nxenesve sipas klasave qe kane perfunduar vitin shkollor ne AF 2014/2015 16 Dhjetor 2015
Paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AF privat 2014/2015 16 Dhjetor 2015
Perkatesia etnike e nxenesve ne AFMU privat 2014/2015 16 Dhjetor 2015
Nr.i nxenesve ne AFMU publik dhe privat 2014/2015 16 Dhjetor 2015
Shkollat, paralelet sipas nivelit arsimor ne AFMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AF 2013/2014 18 Shkurt 2015
Paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Shkollat, paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AFMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AF 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AFMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas pergatitjes profesionale ne AF 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas pergatitjes profesionale ne AMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas orarit te punes ne AFMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas perkatesise etnike ne AFMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve te cilet kane perfunduar vitin shkollor ne AFMUNr. i nxenesve sipas klasave qe kane perfunduar vitin shkollor ne AMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Levizjet e nxenesve ne AFMU 2013/2014 18 Shkurt 2015
Shkollat dhe paralelet sipas nivelit arsimor ne AFMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Shkollat, paralelet, nxenesit, mesimdhenesit ne AFMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Shkollat, paralelet, nxenesit, mesimdhenesit ne AFMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AFMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AF privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas pergatitjes profesionale ne AF privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas pergatitjes profesionale ne AMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AFMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Struktura etnike e mesimdhenesve ne AFMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AF privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AFMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AF privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
Levizjet e nxenesve ne AFMU privat 2013/2014 18 Shkurt 2015
2013/2014 18 Shkurt 2015