Arsimi Fillor dhe i Mesëm i Ulët

 

PërmbajtjaTë dhënat e fundit Përditësuar me
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AFMU2014/201516 Dhjetor 2015
Nr. i nxenesve sipas perkatesise etnike ne AFMU2014/201516 Dhjetor 2015
Nr. i nxenesve sipas klasave qe kane perfunduar vitin shkollor ne AF2014/201516 Dhjetor 2015
Paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AF privat2014/201516 Dhjetor 2015
Perkatesia etnike e nxenesve ne AFMU privat2014/201516 Dhjetor 2015
Nr.i nxenesve ne AFMU publik dhe privat2014/201516 Dhjetor 2015
Shkollat, paralelet sipas nivelit arsimor ne AFMU2013/201418 Shkurt 2015
Paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AF2013/201418 Shkurt 2015
Paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AMU2013/201418 Shkurt 2015
Shkollat, paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AFMU2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AF2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AMU2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AFMU2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AMU2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas pergatitjes profesionale ne AF2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas pergatitjes profesionale ne AMU2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas orarit te punes ne AFMU2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas perkatesise etnike ne AFMU2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve te cilet kane perfunduar vitin shkollor ne AFMUNr. i nxenesve sipas klasave qe kane perfunduar vitin shkollor ne AMU2013/201418 Shkurt 2015
Levizjet e nxenesve ne AFMU2013/201418 Shkurt 2015
Shkollat dhe paralelet sipas nivelit arsimor ne AFMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Paralelet, nxenesit dhe mesimdhenesit ne AMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Shkollat, paralelet, nxenesit, mesimdhenesit ne AFMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Shkollat, paralelet, nxenesit, mesimdhenesit ne AFMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas nivelit arsimor ne AFMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AF privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve sipas moshes ne AMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas pergatitjes profesionale ne AF privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve sipas pergatitjes profesionale ne AMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i mesimdhenesve ne AFMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Struktura etnike e mesimdhenesve ne AFMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AF privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AFMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AF privat2013/201418 Shkurt 2015
Nr. i nxenesve qe kane perfunduar vitin shkollor ne AMU privat2013/201418 Shkurt 2015
Levizjet e nxenesve ne AFMU privat2013/201418 Shkurt 2015
2013/201418 Shkurt 2015