Grante për fakultetin dhe stafin

Në këtë pjesë do të gjeni informacione rreth granteve që mund të ndihmojnë stafin akademik të interesuar për të bërë hulumtime jashtë vendit. Studiuesve mund të ju rekomandohen institucionet partnere në bazë të marrëveshjeve dypalëshe. Nëse jeni të interesuar të aplikoni si hulumtues shkëmbimi, ju lutemi na kontaktoni dhe ne ju referojmë në listën tonë të partnerëve të shkëmbimit. Gjithashtu, ne mund të kontaktojmë zyrën e partnerëve ndërkombëtare për nominim.

Nëse jeni të interesuar të vini në UBT si dijetar shkëmbimi, ju lutemi referojuni listës sonë të partnerëve, pastaj kontaktoni zyrën tuaj ndërkombëtare për nominim.