Çertifikimet

UBT është certifikuar sipas ISO 9001, që nga viti 2007

UBT është certifikuar me Njohur për Përsosmëri, 4 *, sipas EFQM Business Excellence, 2014

ISO 9001:2008