Orientim Kulturor

Marrja e vendimit për të vazhduar arsimin jashtë vendit është një vendim i madh për studentët. Ne në UBT, kuptojmë vështirësinë që studentët mund të kenë kur studiojnë jashtë vendit. Kështu, Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në bashkëpunim me Zyrën Këshilluese u siguron studentëve që të transferohen në institucionet partnere jashtë vendit, me këshilla kulturore dhe sugjerime lidhur me përshtatjen kulturore në vendin pritës.