Moodle

Moodle është një platformë mësimi e dizajnuar për t’ju mundësuar ligjëruesve, administratoreve dhe studentëve një sistem te integruar dhe ambient të personalizuar të mësim nxënies

 

Moodle është një platformë e përdorur nga shumë institucione arsimore, përdoret edhe nga UBT për stafin, studentët dhe administratën. Ajo ka një ndërfaqe të thjeshtë, karakteristika drag-and-drop dhe burime të mirë-dokumentuara së bashku me përmirësimet e vazhdueshme të përdorshmërisë e bëjnë Moodle të lehtë për të mësuar dhe shumë të përdorshme nga studentët dhe Ligjeruesit.