Studentët

  • Kriteret e pranimit të programit janë si më poshtë:

 

  •  Programi është hartuar për të tërhequr: nxënësit me diploma të shkollës së mesme në art, ndërtim, arkitekturë dhe prodhim. Poashtu studentët që punojnë në industri, TIK, tekstil dhe këpucë, dizajn modës, të interesuarit për të përmirësuar aftësitë e tyre dhe shkallën e karrierës.

 

  • Studentët e UBT-së kanë mundësi të ndjekin ligjëratat në Fakultetin e Dizajnit të Integruar në Kampusin Lipjan, e cila ofron mundësi të përshtatshme infrastrukturore moderne për të gjithë studentët. Ajo që ka rëndësi të veçantë të kampusit është biblioteka e cila ka mbi 50.000 libra të digjitalizuar (E-Library) dhe të cilat janë lehtësisht të arritshme nga studentët.

 

  • Për më tepër, hapësira e punës për Laboratorët mundëson zbatimin e projekteve të grupeve studentore nën mbikëqyrjen e profesorëve, asistentëve, tutorëve. Një tjetër fushë e socializimit të madh është verari i kampusit, ku nxënësit takohen, komunikojnë dhe diskutojnë gjatë pushimeve midis leksioneve.

 

  • UBT gjithashtu ofron mundësi të ndryshme si turne studimi, mundësi punësimi, avancime në udhëzimet e tyre profesionale dhe aktivitete të ndryshme profesionale (vizita, trajnime, certifikime dhe kurse për avancim profesional).