Puna Jonë

Çfarë bëjmë ne:

 1. Ju ndihmojmë në zhvillimin e strategjisë dhe planit punues pwr t’i sjellë idetë tuaja në treg.
 2. Ju ndihmojmë në identifikimin e momenteve kyçe gjatë rrugës së tregtarizimit.
 3. Ju ndihmojmë në identifikimin e entiteteve më të mira tregtare në industri për bashkëpunim.
 4. Ju ndihmojmë në identifikimin e partnerëve në ekosistemin e ndërmarrësisë.
 5. Ju ndihmojmë në strukturizimin e marrëdhënieve zyrtare p.sh marrëveshjet e liçencimit, hulumtimeve të sponsorizuara etj.

Ne gjithashtu mundësojmë shërbim networking, mentorimi dhe studimi tregu dhe duke punuar me partnerët tanë, ne gjithashtu ndihmojmë gjatë procesit të aplikimit për patentë nw organizimin e mekanizmave për mbrojtjen tuaj dhe teknologjisë suaj nwpwrmjet ushtrimit të të drejtave të pronësisë intelektuale.

Menaxherët e fushave përkatëse

 

Ne kemi në disopozicionin tuaj menaxherë të specializuar në secilën fushë dhe ju ofrojmë menaxherin e përshtatshëm për fushën përkatëse. Ju lutemi, të caktoni një takim me menaxherin e zyrës së QTT-së për të takuar menaxherin përkatës bazuar në fushën e shpikjes suaj. Menaxheri përkatës do të punojë me ju për zhvillimin e strategjisë për tregtarizimin.

Skuadra jonë gjithashtu ju mundëson shërbimet e mëposhtme:

 • Shërbimet spin-out
 • Analizimin dhe regjistrimin e pronësisë intelektuale
 • Studimin e tregut
 • Identifikimin e mundësive të financimit të konvertimit
 • Mentorimit
 • Shërbimet e liçencimit
 • Ndërtimin e skuadrave
 • Mbështetjen e ndërmarrjeve të reja