BPV sipas aktiviteteve ekonomike

Me qëllim të konsistencës lidhur me tabelat statistikore të prodhimit të brendshëm bruto, UBT STATS ka bërë një ndërlidhje në mes të dy klasifikimeve, NACE Rev.1 dhe NACE Rev.2. Për më shumë, NACE është klasifikim ndërkombëtar statistikor mbi aktivitetet ekonomike. Për më shumë, shih vegëzën në vazhdim:

 

Përmbajtja Të dhënat e fundit Përditësuar me
BPV sipas aktiviteteve ekonomike me cmime aktuale 2019 22 Tetor 2020
Struktura e BPV sipas aktiviteteve ekonomike 2019 22 Tetor 2020
BPV sipas aktiviteteve ekonomike me cmime konstante 2019 22 Tetor 2020
Krahasimi NACE Rev. 1 – NACE Rev. 2 16 Shtator 2015