BPV sipas aktiviteteve ekonomike

Me qëllim të konsistencës lidhur me tabelat statistikore të prodhimit të brendshëm bruto, UBT STATS ka bërë një ndërlidhje në mes të dy klasifikimeve, NACE Rev.1 dhe NACE Rev.2. Për më shumë, NACE është klasifikim ndërkombëtar statistikor mbi aktivitetet ekonomike. Për më shumë, shih vegëzën në vazhdim:

 

PërmbajtjaTë dhënat e fundit Përditësuar me
BPV sipas aktiviteteve ekonomike me cmime aktuale201803 Tetor 2019
Struktura e BPV sipas aktiviteteve ekonomike201803 Tetor 2019
BPV sipas aktiviteteve ekonomike me cmime konstante201803 Tetor 2019
Krahasimi NACE Rev. 1 – NACE Rev. 216 Shtator 2015