BPV në qasjen e shpenzimeve

Përmbajtja Të dhënat e fundit Përditësuar me
BPV me cmime aktuale 2019 22 Tetor 2020
Struktura e BPV sipas shpenzimeve 2019 22 Tetor 2020
BPV me cmime konstante 2019 22 Tetor 2020