Akreditimi ndërkombëtar

Akreditimi Ndërkombëtar i UBT

 

Bordi i Agjencisë Austriake të Akreditimit akreditoi Konsorciumin POSIG për të ofruar një program të përbashkët në Master në Shkencat Politike.

 

Akreditimi Programi Niveli ECTS Kohëzgjatja

 

Austrian Accreditation Agency Shkenca Politike Master 120  6 vite