Akreditimi ndërkombëtar

Akreditimi Ndërkombëtar i UBT

 

Bordi i Agjencisë Austriake të Akreditimit akreditoi Konsorciumin POSIG për të ofruar një program të përbashkët në Master në Shkencat Politike.

 

AkreditimiProgramiNiveliECTSKohëzgjatja

 

Austrian Accreditation AgencyShkenca PolitikeMaster120 6 vite