UBT Biblioteka

Biblioteka UBT funksionon si pjesë e UBT dhe posedon infrastrukturë ndërkombëtare në të gjithë hapësirën e punës dhe shërbimet. Biblioteka UBT bashkëpunon me partnerët e saj ndërkombëtarë në arsim, e cila siguron përfitime praktike dhe teknologjike nga përdorimi i organizatës ndërkombëtare të bibliotekës dhe disponimit të saj.

 

Objektivat e Bibliotekës UBT janë:

  • Krijimi i marrëdhënieve profesionale ndërmjet stafit akademik dhe studentëve.
  • Sigurimi i literaturës esenciale për studim.
  • Krijo qasje në materialet digjitale.
  • Krijoni kushtet e nevojshme për studime akademike.
  • Të sigurojë trajnim për stafin akademik dhe zhvillimin e nxënësve dhe shkëmbimin e njohurive
  • Biblioteka UBT përbëhet nga dy hapësira të ndara: hapësira që përmbanin hapësirë ​​për libra dhe
  • hapësirë ​​për lexim. Ky ndarje mundëson ofrimin e një shërbimi më efikas, mundësi për qasje në
  • libra dhe, në të njëjtën kohë, qetësi e nevojshme dhe e mjaftueshme në sallën e leximit.

 

Biblioteka e tanishme fizike përshkruhet me shtresat e saj prej 250,000 librash të shtypura, një nga bibliotekat më të mëdha rreth, si dhe e-librat e saj dhe bazat e të dhënave të botuesit. Bibliotekarët e pranishëm punojnë me libra fizikë dhe materiale digjitale, përfshirë katalogimin dhe qarkullimin, ilustrohen në të majtë të sferës së quajtur ‘njohuritë bazë’. Studentët e UBT-së kanë qasje në e-Biblioteka të ndryshme dixhitale, të tilla si: BIONE, EBSCO HOST, FMN, Revistat e Kembrixhit dhe JSTOR.

 

Biblioteka UBT ka krijuar një katalog elektronik, përmes të cilit lexuesit mund të informohen për të gjithë materialin që ekziston në bibliotekë dhe mund të bëjë kërkesë për të marrë libra nga distanca. Biblioteka furnizohet me libra në gjuhë të ndryshme ndërkombëtare. Publikimet që zakonisht merren nga qendra të mirënjohura në nivel ndërkombëtar si Universiteti i Teknologjisë në Vienë, Universiteti i Harvardit, Universiteti i Oslos, Universiteti i Oakland, Universiteti i Nisë, etj. Gjithashtu ekziston një përzgjedhje e gjerë e literaturës së specializuar në fushën e diplomacisë ndërkombëtare dhe në këndin e NATO-s dhe komiteti ndërkombëtar, i cili fokusohet veçanërisht në situatën e viteve të fundit në Kosovë.

 

Letërsia dhe lidhjet e ndryshme të internetit janë gjithashtu të mundshme dhe u mundësojnë studentëve tanë një qasje të drejtpërdrejtë në e-libra (libra elektronikë) dhe artikuj online që kanë fusha shkencore dhe akademike.