Studio Shkenca Politike në UBT

10/11/2020

Njohuritë dhe praktikat më të mira ndërkombëtare rreth politikës dhe zhvillimin akademik e profesional në këtë fushë ua ofron Fakulteti i Shkencave Politike në UBT.

 

Shkencat Politike është një prej fushave që UBT u ofron cilësi dhe mundësi për të studiuar me profesionistë e ekspertë të fushës së shkencave politike, andaj duke studiuar në këtë drejtim ju i jepni mundësinë vetës që të punësoheni në institucione shtetërore, publike dhe private të Kosovës, si dhe në ato ndërkombëtare.

 

Numri i studentëve të pranuar është i limituar. Ka edhe pak ditë për tu regjistruar, APLIKO dhe REGJISTROHU TANI: https://www.ubt-uni.net/sq/ballina

 

See less