UBT edhe në muajin mars mban trajnime profesionale, aplikimi i hapur

03/03/2020

Në muajin shkurt të këtij viti ka pasur rritje të konsiderueshme të numrit të interesuarve për ndjekjen e trajnimeve që mbahen në UBT, me qëllim që ata ti ngritin shkathtësitë e tyre profesionale në fushat që tashmë janë më të kërkuara në tregun e punës.

 

Trendi i njëjtë i të interesuarve ka vazhduar edhe në muajin mars, ku si rezultat UBT do të mbajë trajnimet si në vijim:

 

  • IPMA, për më tepër informacione klikoni këtu
  • Java Programing, për më tepër informacione klikoni këtu
  • Hulumtimet Shkencore dhe Analiza e të dhënave me SPSS, për më tepër informacione klikoni këtu
  • MS Excel i Avancuar për Menaxherë, për më tepër informacione klikoni këtu
  • Marketingu Digjital, për më tepër informacione klikoni këtu
  • Menaxhimi i Projekteve me MS Project, për më tepër informacione klikoni këtu
  • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, për më tepër informacione klikoni këtu

Në këto trajnime mund të aplikojnë të gjithë të interesuarit, të cilët dëshirojnë të përgatiten për zhvillim profesional, ngritje në karrierë, nga profesionistët që kombinojnë teorinë me praktikat më të mira nga industria.

 

Vlen të theksohet se në UBT, janë duke u organizuar edhe garat si në vijim:

 

  • Kampionatin Shtetëror për Microsoft Office User Specialist,  për më tepër informacione klikoni këtu
  • Data Science Business Alalysis, për më tepër informacione klikoni këtu