Studio në Shkenca Kompjuterike (Video)

10/08/2018

UBT ka qendrën më të madhe të Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë në Ballkanin Perëndimor.
Programi është destinacion i stafit më të kërkuar vendor dhe ndërkombëtar dhe burim i inovacioneve kombëtare në Shkenca kompjuterike.
Krahas studimit, studentët do të certifikohen nga CISCO, Microsoft, CompTIA, ICDL, IPMA dhe Pearson VUE.

Apliko Tani: apliko.ubt-uni.net
Informata rreth programit: https://bit.ly/2OJqGUt