Studio master në E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane

19/11/2020

Fakulteti E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane në UBT, ofron programin master të studimeve, program ky i harmonizuar me kurrikula të universiteteve më të njohura të Bashkimit Evropian.

 

Programi E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane në UBT, u mundëson studentëve të fitojnë aftësi profesionale, duke marr mësime nga praktikat më të njohura ndërkombëtare dhe ekspertët vendorë e ndërkombëtarë.

 

Duke studiuar në drejtimin E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane në UBT, ju përfitoni diplomë të njohur ndërkombëtarisht, si dhe nga të gjitha institucionet publike dhe private në vend.

 

Më shumë informacione për drejtimin klikoni në linkun: https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-master/e-drejta-nderkombetare-dhe-evropiane-e-biznesit/

 

Numri i studentëve të pranuar është i limituar. Ka edhe pak ditë për tu regjistruar, APLIKO dhe REGJISTROHU TANI: https://apliko.ubt-uni.net/