Bursat

Të gjithë studentët të cilët kanë arritur kriteret e përcaktuar nga UBT fitojnë zbritje për studime.

Bursat shpërndahet me rastin e 17 shkurtit ditën e pavarësisë se Kosovës, studentët ftohen të jenë pjesëmarrës në këtë ceremoni dhe me këtë rast të studentëve ju shpërndahen certifikatat për bursa (Scholarship).

Kriteret e bursave janë si më poshtë:

  • Studentet të cilët kane arritur 60 ECTS dhe notën mesatare nga 9.00– 9.49 fitojnë zbritje nga çmimi bazë 10%
  • Studentet te cilët kane arritur 60 ECTS dhe notën mesatare nga 9.50 – 10.00 fitojnë zbritje nga çmimi baze 20%
  • Studentët të cilët kane arritur 120 ECTS dhe notën mesatare mbi 9.00 -9.49 fitojnë zbritje nga çmimi bazë 10%
  • Studentët të cilët kane arritur 120 ECTS dhe notën mesatare mbi 9.50 -10.00 fitojnë zbritje nga çmimi bazë 20%
  • Studentet të cilët kane arritur 180 ECTS dhe notën mesatare nga 9.00– 9.49 fitojnë zbritje nga çmimi bazë 10%
  • Studentet te cilët kane arritur 180 ECTS dhe notën mesatare nga 9.50 – 10.00 fitojnë zbritje nga çmimi baze 20%