UBT realizoi me sukses një punëtori gjithëpërfshirëse mbi Rreshtimin Konstruktiv të Rezultateve të Mësimnxënies

24/11/2023

UBT realizoi me sukses një punëtori gjithëpërfshirëse mbi Rreshtimin Konstruktiv të Rezultateve të Mësimnxënies me Aktivitetet Mësimore dhe Metodat e Vlerësimit, duke përfshirë strategjitë e Mësimit të Thellë.

Ngjarja, e mbajtur më 24 nëntor 2023, ishte pjesë e angazhimit tonë të vazhdueshëm për përsosmërinë akademike dhe me pjesëmarrjen aktive në dy termine të 160 anëtarëve të stafit akademik nga radhët e programeve të ndryshme studimi.

Kjo punëtori ishte veçanërisht në kohë pasi përkon me procesin e ri të akreditimit dhe ri-akreditimit për këtë vit akademik, me fokus në rafinimin e planprogrameve për t’u përafruar me parimet e vendosura nga Biggs dhe Tang (2015) dhe Udhëzuesin e Përdorimit të ECTS (2015).

Profesorët tanë të përkushtuar u angazhuan në një eksplorim të thellë se si të integrohen në mënyrë efektive rezultatet e mësimnxënies me aktivitetet mësimore dhe metodat e vlerësimit, duke siguruar një qasje koherente dhe me fokus tek mësimi i cili në qendër ka studentin dhe krijimin e shkathtësive.

Një aspekt kyç i punëtorisë ishte theksi mbi praktikat e Mësimit të Thellë. Stafi ynë akademik u zhyt në aktivitete mësimore novatore të krijuara për të inkurajuar të menduarit kritik, zgjidhjen e problemeve dhe aftësinë për të aplikuar njohuritë në skenarë të botës reale midis studentëve të nivelit bachelor dhe master.

Strategjitë e diskutuara pritet të transformojnë përvojën e të mësuarit në UBT, duke nxitur një mjedis ku studentët jo vetëm thithin informacionin, por gjithashtu zhvillojnë një kuptim të thellë të lëndëve të tyre. Kjo qasje arsimore përputhet me vizionin tonë institucional për të ushqyer profesionistë që janë të gatshëm të përballojnë sfidat komplekse të fuqisë punëtore moderne.

Ne shprehim mirënjohjen tonë më të sinqertë për të gjithë pjesëmarrësit për përfshirjen e tyre entuziaste dhe përkushtimin për avancimin e standardeve arsimore të UBT-së. Ne jemi të bindur se njohuritë e marra nga kjo punëtori do të përmirësojnë shumë kuadrin pedagogjik të programeve tona të studimit dhe presim t’i shohim në veprim këto strategji të reja.