UBT organizon Konferencën Ndërkombëtare 2020

09/12/2019

UBT ka nisur përgatitjet për organizimin e edicionit të të nëntë të Konferencës Ndërkombëtare më të madhe në Kosovë e rajon për shkencë, teknologji dhe inovacion, e cila në edicionet e mëparshme ka mbledhur qindra shkencëtarë dhe studiues nga e mbarë bota.

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së do të shtrijë aktivitetin në 21 fusha të ndryshme, që do të mbahen njëkohësisht, përfshirë:

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri e Komunikimit;
Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi;
Mekatronikë, Inxhinieri e Sistemeve dhe Robotikë;
Inxhinieri e Energjisë Efiçiente;
Sisteme të Informacionit dhe Siguri;
Arkitekturë – Planifikim Hapësinor;
Inxhinieri Ndërtimore, Infrastrukturë dhe Ambient;
Juridik;
Shkenca Politike;
Gazetari, Media dhe Komunikim;
Shkenca të Ushqimit dhe Teknologji;
Shkenca farmaceutike dhe Natyrore;
Dizajn;
Psikologji;
Edukim dhe Zhvillim;
Modë;
Muzikë;
Art dhe Media Digjitale;
Stomatologji;
Mjekësi e Aplikuar;

Për më shumë detaje, klikoni në: https://conferences.ubt-uni.net, teksa pyetjet tuaja shtesë mund t’i dërgoni në: [email protected].