UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në Konferencën e Psikologjisë, Edukimit dhe Zhvillimit, Gjuhës dhe Kulturës, si dhe Sportit

bool(false) 27/09/2022

Në kuadër të organizimit të edicionit të 11-të të Konferencës Ndërkombëtare, UBT ka filluar pranimin e abstrakteve për fushën e Psikologjisë, Edukimit dhe Zhvillimit, Gjuhës dhe Kulturës, si dhe Sportit.

 

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së do të organizohet më 29 dhe 30 tetor 2022, dhe për fokus ka trajtimin e temave rreth reziliencës dhe qëndrueshmërisë.

 

Punimet dhe prezantimet për konferencën e Psikologjisë duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 

 • Current issues and challenges in Psychology,
 • Health Psychology, including the effects of,
 • Pandemics on mental health,
 • Cognitive Psychology,
 • Clinical Psychology,
 • Counselling Psychology
 • Personality Psychology,
 • Social Psychology,
 • Psychobiology,
 • Industrial Psychology,
 • Organizational Psychology,
 • Psychometrics,
 • Developmental Psychology,
 • Experimental Psychology,
 • Assessment and Evaluation,
 • Community Psychology,
 • Consumer Behavior and Attitudes,
 • Cultural Psychology,
 • Developmental Psychology,
 • Diagnosis and Treatment,
 • Educational Psychology,
 • Environment/Sustainability,
 • Ethical Issues in Psychology,
 • Exercise, Sport, and Recreation,
 • Forensic Psychology,
 • Gender,
 • HIV/AIDS,
 • Psycholinguistics,
 • Neuropsychology,
 • Peace, Conflict and Violence,
 • Positive Psychology,
 • Professional Training and Licensure,
 • Psychopharmacology,
 • Race and Racism,
 • Addictions and Rehabilitation,
 • Sexuality,
 • Social and Political Issues,
 • Trauma and Trauma therapy.

 

Punimet dhe prezantimet për konferencën e Edukimit dhe Zhvillimit dhe Gjuhës dhe Kulturës duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 

 • Artificial Intelligence, Multimedia and ICT in ELT,
 • Assessment in Language Learning,
 • Biological and cultural co-evolution,
 • Classical Literature,
 • Cognitive / Cultural schematization and semantics,
 • Cognitive Processes and Critical Thinking in,
 • Language Learning and Acquisition,
 • Colonial and postcolonial literature,
 • Communication & Media,
 • Communication & Society,
 • Communication & Technology,
 • Comparative Linguistics,
 • Comparative Literature,
 • Computer Assisted Language Learning,
 • Contemporary Literature,
 • Contrastive Linguistics,
 • Corpus Linguistics,
 • Critical literary theories,
 • Cultural diversity and inventions,
 • Cultural heritage and hybridization,
 • Cultural linguistics,
 • Culture and religion,
 • Culture, Communication and Identity in Literature,
 • Cyber culture,
 • Demography, poverty and environment,
 • Dialectology,
 • Dialects,
 • Digital Humanities,
 • Digital literacy for the Learners and the Teachers,
 • Discourse Analysis,
 • Distance Language Education,
 • Drama, theatre and culture,
 • Early Language Education,
 • Ecological conceptions of language, culture, and mind,
 • Education and indigenous communities,
 • Educational Linguistics,
 • Emergence of language in ontogeny and phylogeny,
 • English as a second/foreign language,
 • English for Academic Purposes,
 • Ethnicity, diversity and identity,
 • Etymology,
 • Feminist and gender studies,
 • Forensic Linguistics,
 • Gender and Literature,
 • Gender equality,
 • Globalization and migration,
 • Heritage language,
 • High and subcultures,
 • Historical Linguistics,
 • Identity and culture,
 • Inculcation of culture through education,
 • Indigenization,
 • Indigenous culture and global situation,
 • Innovations in Language Teaching,
 • Intercultural and cross-cultural studies,
 • Intercultural Communication,
 • Intercultural education,
 • Interlinguistic,
 • Language & Linguistics,
 • Language & Literature,
 • Language acquisition and learning,
 • Language and communication,
 • Language and Film,
 • Language and gender,
 • Language and globalization,
 • Language and identity,
 • Language and the new media,
 • Language and variation,
 • Language Assessment,
 • Language Cognition and Brain Research,
 • Language Curriculum and Material Development,
 • Language Curriculum Development,
 • Language in multi-modal communication,
 • Language maintenance,
 • Language Planning and Policy,
 • Language Preservation/Maintenance,
 • Language Program Evaluation,
 • Language teacher education,
 • Language teaching methodology,
 • Language, beliefs and values,
 • Language, culture and society,
 • Lexicology,
 • Linguistic imperialism,
 • Linguistic typology,
 • Linguistics and Applied Linguistics,
 • Literacy Studies,
 • Literary Criticism,
 • Literary Teaching Challenges,
 • Literature and Arts,
 • Literature and film,
 • Literature and History,
 • Literature and Media,
 • Mass culture,
 • Media (television, drama, film and others),
 • Medieval and Renaissance Literature,
 • Morphology,
 • Multi Language Learning,
 • Multicultural Literature,
 • Multiculturalism,
 • Multilingualism,
 • Multilingualism and Translation,
 • Neurolinguistics,
 • New Trends in Translation,
 • New varieties of English,
 • Phonetics,
 • Phonology,
 • Poetry and prose (fictional and non-fictional),
 • Popular culture,
 • Postcolonial literature,
 • Psycholinguistics,
 • Psychology of Language Learning,
 • Recent Issues in Language Teaching Methodology,
 • Recent Issues in Literary Studies,
 • Romantic and Victorian literature,
 • Second-Language Acquisition,
 • Semantics,
 • Sociolinguistics,
 • Speech technology,
 • Stylistics,
 • Syntax,
 • Standardized Language Examinations,
 • Technology for Teaching and Testing Languages,
 • Technology-related Studies in Language Teaching and Learning,
 • Text Linguistics,
 • The performing arts,
 • Theoretical Linguistics,
 • Translation and Interpreting,
 • Translation Studies,
 • Travel writing,
 • Visual Arts & Visual Communication,
 • Vocabulary and Lexical Studies,
 • Women’s writing,
 • World Literature.

 

Punimet dhe prezantimet për konferencën e Sportit duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 

 • Sport History,
 • Physical Education and Pedagogics,
 • Physical Activity Promotion,
 • Social media,
 • Philosophy and Ethics,
 • Training and testing,
 • Coaching,
 • Sport and Technology,
 • Sport and Sociology (Social Inclusion, Gender etc.),
 • Sports Management and Law,
 • Sport, Society and Culture,
 • Business and Sport,
 • Sports Medicine and Orthopedics,
 • Adapted Physical Activity,
 • Health, Physical Activity and Lifestyle,
 • Anthropology,
 • Psychology and Motivation,
 • Nutrition and Supplement use in Sport,
 • Molecular Biology and Biochemistry,
 • Biomechanics,
 • Motor Learning and Motor Control,
 • Physiology incl. Neuromuscular Physiology,
 • Statistics and other Data Analyses Methods,
 • Talent Identification.

 

Për më shumë detaje, klikoni në: http://conferences.ubt-uni.net/2022/ , teksa pyetjet tuaja shtesë mund t’i dërgoni në: info@ubt-uni.net.