UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në Konferencën e Mekatronikës, Inxhinierisë së Sistemeve dhe Robotikës

bool(false) 28/09/2021

Këtë vit UBT është duke organizuar edicionin e 10-të të Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion , me ç’rast ka hapur thirrjen për pranimin e abstrakteve për të gjithë hulumtuesit shkencorë dhe të tjerë që janë të interesuar.

 

Abstraktet do të pranohen në fushën e Mekatronikës, Inxhinierisë së Sistemeve dhe Robotikës, nga ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të prezantojnë shpikje dhe gjetje të reja rreth këtyre fushave, e të cilat janë shumë të rëndësishme.

 

Disa prej temave të cilat do të trajtohen në këtë fushë janë:

 • Mechatronics, robotics and biometrics
 • Systems engineering
 • Mechatronics systems in advanced manufacturing
 • Automotive engineering
 • Materials processing and manufacturing
 • Design of machines, devices and systems possessing a degree of computer-based intelligence
 • Micro/nano manipulators and systems
 • Sensors, wireless sensor networks and multi-sensor data fusion
 • Artificial intelligence, neural networks and fuzzy logic in mechatronics and robotics
 • Applications of machine vision, image processing, pattern recognition and synthesis
 • Natural language processing
 • Biologically inspired robotics and swarms
 • Medical robotics and robotics for rehabilitation
 • Tele robotics, human-computer interaction, human-robot interaction
 • Biomedical and rehabilitation engineering, prosthetics and artificial organs
 • Simulating human
 • Physical human-robot interaction
 • Optomechatronics devices, instruments, and systems
 • Mechatronic systems fault diagnosis and fault tolerance
 • Maintenance and reliability of mechatronic systems
 • Mechatronics in agricultural engineering
 • Virtual reality and interfaces
 • Design, modeling and simulations
 • Smart materials and polymers
 • Actuators and motion control
 • Sensors and signal processing
 • Autonomous robots and vehicles
 • Intelligent systems
 • Internet of Things and 5G