UBT ka filluar përgatitjet për organizimin e Konferencës Ndërkombëtare 2019

bool(false) 20/06/2019

UBT ka nisur përgatitjet për organizimin e edicionit të tetë të Konferencës Ndërkombëtare më të madhe në Kosovë e rajon për shkencë, teknologji dhe inovacion, e cila në edicionet e mëparshme ka mbledhur qindra shkencëtarë dhe studiues nga e mbarë bota.

Konferenca do të zhvillojë punimet më 26-28 tetor 2019, në Kampusin Inovativ të UBT-së, në Lipjan.

 

Sikurse në secilin edicion, qëllimi kryesor i kësaj ngjarje është që të bëjë të mundur shkëmbimin e njohurive dhe shkathtësive në mes hulumtuesve, profesorëve, studentëve të doktoraturës dhe ekspertëve të ndryshëm nga industria.

 

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së do të shtrijë aktivitetin në 21 fusha të ndryshme, që do të mbahen njëkohësisht, përfshirë:

 

 • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri e Komunikimit;
 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi;
 • Mekatronikë, Inxhinieri e Sistemeve dhe Robotikë;
 • Inxhinieri e Energjisë Efiçiente;
 • Sisteme të Informacionit dhe Siguri;
 • Arkitekturë – Planifikim Hapësinor;
 • Inxhinieri Ndërtimore, Infrastrukturë dhe Ambient;
 • Juridik;
 • Shkenca Politike;
 • Gazetari, Media dhe Komunikim;
 • Shkenca të Ushqimit dhe Teknologji;
 • Shkenca farmaceutike dhe Natyrore;
 • Dizajn;
 • Psikologji;
 • Edukim dhe Zhvillim;
 • Modë;
 • Muzikë;
 • Art dhe Media Digjitale;
 • Stomatologji;
 • Mjekësi e Aplikuar;

 

Për më shumë detaje, klikoni në: https://conferences.ubt-uni.net, teksa pyetjet tuaja shtesë mund t’i dërgoni në: info@ubt-uni.net.