UBT, institucioni që prinë për nga numri i programeve dhe specializimeve të akredituara

22/06/2020

UBT në gati dy dekada ka pasur rritje të madhe si për nga numri i studentëve, ashtu edhe është zgjeruar nëpër qendra të ndryshme në qytetet më të mëdha të Kosovës, njëherësh institucioni ka arritur që të prijë në arsimin privat në vend, duke u bërë prijatar për nga numri i programeve dhe specializimeve të akredituara.

 

UBT aktualisht numëron 74 programe të akredituara nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës, ka rreth 200 specializime në dhjetëra fusha studimi, por i gjithë ky sukses lidhet me faktin që institucioni ka kapacitete infrastrukturore, si dhe ka të angazhuar rreth 1 mijë staf akademik e profesionistë të të gjitha fushave, prej tyre një numër i madh janë edhe doktorë shkence.

 

Institucioni ka sjellë në Kosovë praktikat më të mira të mësimit bashkëkohor, përfshirë këtu sistemin elektronik për studentë, libraritë online, parku shkencor, inkubatorët virtualë, laboratorët më modernë, ndërkohë ka arritur rreth 500 marrëveshje të bashkëpunimit me partnerë nga e mbarë bota.

 

UBT, përveç numrit të madh të programeve, është edhe institucioni i parë i arsimit që ka sjellë në Kosovë realitetin virtual dhe suksesshëm e ka integruar në mësim në klasën 3.0