UBT, institucion që aftëson profesionalisht studentët në fushën e Gazetarisë dhe Komunikimit

24/09/2020

UBT i përgatit profesionalisht studentët e vet për industrinë mediale, teksa ata dalin të diplomuar nga institucioni dhe të aftësuar për të analizuar mënyrat në të cilat media reflekton, përfaqëson dhe ndikon në botë.

 

Programi i studimit Media dhe Komunikim në UBT u ofron studentëve përgatitje praktike për karrierë të suksesshme mediale, i vetmi fakultet që u mundëson studentëve edhe specializimin në fushat si: gazetari, komunikim, menaxhim i medias, marrëdhënie me publikun, regji televizive, gazetari on-line, kamerë dhe fotografi.

 

Programi është i harmonizuar në atë mënyrë saqë kombinon ligjëratat teorike me praktikë, organizon seminare, aktivitete me partnerë medial, vizita studimore brenda dhe jashtë vendit në mediat më të njohura, etj.

 

Këtë vit, në këtë program studimi është bashkëngjitur edhe trendi i fundit i teknologjisë, ku studentët do të mësojnë përmes Realitetit Virtual, mësim që zhvillohet dhe shfaqet përmes syzeve 3D.

 

Përveç kësaj, UBT posedon edhe Televizionin, Radion, Portalin dhe Gazetës, në kuadër të së cilave studentët do të zhvillojnë punën praktike me qëllim të zbatimin të teorisë në praktikë.