Transfero studimet në programin Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

06/02/2024

Programi Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë në UBT, ofron mundësi për të rinjtë që të përgatiten profesionalisht nga ekspertë dhe profesionistë të fushës.

Studentët do të fitojnë të gjitha njohuritë dhe kompetencat për të punuar në të gjitha punimet ndërtimore dhe ndërtimet e infrastrukturës hidro dhe rrugore brenda dhe jashtë vendit, në tregun evropian dhe botëror.

Për më shumë informacione vizitoni faqen zyrtare, ose na kontaktoni në numrin e telefonit: +383 38 541 400.