Studiues të shumtë të fushës së stomatologjisë prezantuan punimet e tyre në kuadër të Konferencës Ndërkombëtare

bool(false) 30/10/2022

Konferenca e Stomatologjisë në kuadër të Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion në UBT, në edicionin e njëmbëdhjetë të saj solli punime të shumta të profesorëve, studiuesve dhe studentëve të kësaj fushe.

 

Punimet të cilat u prezantuan në kuadër të kësaj konference kishin të bënin me temat në përgjithësi që prekin fushën e stomatologjisë, sikurse rreth protetikës stomatologjike, sëmundjeve të dhëmbit, kirurgjisë orale, si dhe mjekësisë orale dhe implantologjisë.

 

Punimet të cilat u prezantuan nga studiues të shumtë ishin:

 

Sesioni i parë

Chair:  Burim Kiseri

Co – Chair: Vjosa Hamiti

Keynote speaker:

 • “MASTERING ROOT CANAL THERAPY WITH MODERN APPROACH” – Piotr Wujec.
 • “DIODE LASER APPLICATION IN PEDIATRIC DENTISTRY: A MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OPTION” – Elizabeta Gjorgievska.
 • “NEW APPROACH TO AN AESTHETIC ALL CERAMIC CONCEPT FOR RESTORATION OF FRONTAL TEETH” – Sašo Jovanovski.
 • ”CEPHALEA FROM OROFACIAL ORIGIN – CONTEMPORARY DENTAL PROSTHETIC TREATMENT” – Budima Pejkovska – Shahpaska.
 • “NEUROMODULATORS IN THE CONSERVATIVE TREATMENT OF TMD” – Aneta Mijoska.
 • ”THE IMPACT OF PROSTHETIC TREATMENT ON PATIENTS WITH DISABILITIES – LITERATURE REVIEW” – Dugagjin Sokoli.

 

Sesioni i dytë

Chair: Xhevdet Aliu

Co – Chair: Genc Demjaha

 • “FAILURE OF INFERIOR ALVEOLAR NERVE BLOCK” – Ferjal Perjuci.
 • “BROKEN INSTRUMENT IN PRIMARY MANDIBULARY ROOT CANAL – CASE REPORT” – Nexhmije Ajeti.
 • “GROWTH INDICATORS AND THEIR RELATION IN INDIVIDUALS WITH DIFFERENT SKELETAL MALOCCLUSIONS” – Pasionare Xharra Budima.
 • “ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS OF INFECTIONS IN MAXILLOFACIAL REGION” – Sinan Rusinovci.
 • “DENTAL CARIES OF CHILDREN OF THE RAE COMMUNITY” – Valmira Maxhuni Bajgora.

 

Sesioni i tretë

Chair: Feriale Perjuci

Co – Chair: Nexhmije Ajeti

 • “ENAMEL WEAR CAUSED BY MONOLITHIC ZIRCONIA CROWNS FOLLOWING ONE YEAR OF CLINICAL USE” – Genc
 • “THE ROLE OF THE REMOVABLE PARTIAL DENTURES AND ITS DESIGN” – Linda Dula.
 • “THE INFLUENCE OF ESTROGEN ON PREGNANT WOMEN DURING THE THREE TRIMESTERS OF PREGNANCY” – Edon Behluli.
 • “ORAL MUCOCELE- CASE REPORT” – Lumturije Asllani.
 • “THE RELATIONSHIP BETWEEN PERIODONTAL AND RESPIRATORY DISEASES” – Besir Salihu.
 • “SURGICAL APPROACH AND ARCH PLACEMENT OF IMPACTED MAXILLARY CANINES” – Uran Halimi.

 

Sesioni i katërt

Chair:Merita Barani

Co – Chair:Visar Bunjaku

 • “THE METHOD OF PREDICTING THE POSITION AND DETERMINING THE DIFFICULTY OF TREATING THE IMPACTED MAXILLARY CANINE – CASE PRESENTATION” – Jeta Kubati.
 • “TREATMENT DILEMMAS IN MAXILLARY LATERAL INCISOR HYPODONTIA; OPENING OR CLOSING THE SPACE? ” – Jeta Kubati.
 • “HOW OFTEN ARE ERRORS REPORTED BY HEALTH SERVICE PROVIDERS AT THE EMERGENCY CENTER IN PRISTINA” – Genc Demjaha.
 • “THE INFLUENCE OF SYSTEMIC DRUGS AFFECTING THE PROCESS OF OSSEOINTEGRATION OF DENTAL IMPLANTS” – Vullnet Fazliu.
 • “ORAL PARAFUNCTIONAL BEHAVIORS AMONG DENTISTRY STUDENTS” – Teuta Komoni.
 • “THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF AESTHETICS IN PROSTHODONTICS PATIENTS – LITERATURE REVIEW” – Arta Gjikolli.