Studio master në Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë

18/11/2020

Fakulteti Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë në UBT, ofron nivelin master të studimeve, duke qenë program unik që nxjerrë specialistë e kuadro profesionale, në fushën që ndërlidh parimet shkencore me aplikimin e tyre në praktikë, në industrinë e ushqimit.

 

Përmes programit të Fakultetit Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë, UBT përgatit studentët për fushën e bioteknologjisë dhe inxhinierisë ushqimore, me specializime unike, duke ofruar njohuri dhe shkathtësi të larta teknologjike dhe inxhinierike.

 

Specializimet në master:

  • Nutricion
  • Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit
  • Menaxhimi me Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit

 

Më shumë informacione për drejtimin klikoni në linkun: https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-master/shkencat-e-ushqimit-dhe-bioteknologji/

 

Numri i studentëve të pranuar është i limituar. Ka edhe pak ditë për tu regjistruar, APLIKO dhe REGJISTROHU TANI: https://apliko.ubt-uni.net/