Studio master në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

17/11/2020

UBT ofron programin e studimeve master në Fakultetin Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, që siguron njohuri jashtëzakonisht të avancuara në të gjitha dimensionet e organizimit dhe menaxhimit.

 

Nga ky program dalin të diplomuar ekspertë të kompletuar nga fusha e ekonomisë, inxhinierisë, prokurimit publik, marketingut dhe shitjes, ndërmarrësisë dhe promovimit të investimeve dhe zhvillimit ekonomik.

 

Specializimet në Master:

 

Financa dhe kontabilitet bankar

Marketing dhe shitje

Ndërmarrësi dhe inovacion

Logjistika dhe menaxhimi i prokurimit

 

Më shumë informacione për drejtimin klikoni në linkun: https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-master/menaxhment-biznes-dhe-ekonomi/

 

Numri i studentëve të pranuar është i limituar. Ka edhe pak ditë për tu regjistruar, APLIKO dhe REGJISTROHU TANI: https://apliko.ubt-uni.net/