Studio Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturë në UBT

12/08/2022

Fakulteti Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturë në UBT është një nga fakultetet më të mëdha në shkallë vendi dhe më gjerë, i pozicionuar fuqishëm në rangun e fakulteteve homologe rajonale dhe evropiane.

 

Bazuar në standarde dhe modele të shkollimit me vlera evropiane, ky program studimi është i cilësuar si djep i dijes dhe shkencës, me staf akademik të kualifikuar, infrastrukturë dhe laboratorë që garantojnë zhvillim të punës kërkimore shkencore dhe inovative në fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe infrastrukturës.

 

Studentët e këtij programi do të kenë mundësi që të aftësohen në disa fusha përbrenda programit Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturë, duke u profesionalizuar në zhvillimin e integruar dhe të qëndrueshëm në nivel vendi dhe më gjerë, falë modeleve dhe standardeve më të larta ndërkombëtare të mësimnxënies.

 

Mbi 98% e studentëve të këtij programi janë punësuar në sektorë të ndryshëm të ndërtimtarisë brenda dhe jashtë Kosovës, dhe e veçanta e gjithë programit është se diploma e UBT-së ka vlerë të barabartë dhe është e pranuar në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë.