SMART INFRASTRUCTURE – UBT INNOVATIONS

bool(false) 14/01/2022

Inovacioni i parë i UBT-së ndërlidhet me infrastrukturën e mençur – Smart Infrastructure, një hap i madh i UBT-së drejt zhvillimit modern jo vetëm për nevoja të institucionit por edhe të mbarë Kosovës.

 

  • 5G Technology – Një hap shumë i rëndësishëm i Kosovës përmes UBT-së, me vendosjen e rrjetit 5G në Parkun Shkencor Inovativ, përmes së cilit shumë gjëra inovative dhe të një niveli tjetër do të mund të realizohen në Kosovë;

 

  • Industry 4.0 – Revolucioni industrial apo industria 4.0 do të sjell kombinimin e teknologjisë me koncepte të ndryshme që do të mundësojnë krijimin e fabrikave të mençura, të njohura si Smart Factory;

 

  • New Innovations – Kapaciteti i madh që ofron gjenerata e pestë e rrjeteve celulare pa tela do të jetë një mundësi jashtëzakonisht e mirë për studentët, për të krijuar gjëra të reja dhe inovative që do t’i bëj ata garues të barabartë me studentët e mbarë botës, që vijnë nga universitete prestigjioze;

 

  • Productivity Infrastructure – Smart Infrastructure do të integrojë teknologjinë digjitale e cila do të sjell vlera të monitorimit, saktësisë në vendimmarrje, efikasitetit, besueshmërisë, sigurisë, qëndrueshmërisë, ndërveprimit, si dhe fuqizimit të përdoruesve;

 

#THISISUBT #30INNOVATIONS