Qendra e Regjistrimit në UBT po u ofron orientim profesional të rinjve

05/09/2018

Programet e shumta të studimit në UBT ua lehtësojnë zgjedhjen qindra të rinjve të cilët po vinë çdo ditë në UBT në këtë kohë regjistrimesh.

Për ta lehtësuar këtë proces, në UBT është krijuar Qendra e Regjistrimit, e cila po shërben për këshillim, njoftim dhe sqarim të kurrikulës së secilit program studimi në UBT, me qëllim që secili prej këtyre të rinjve të zgjedhë me kohë profesionin e duhur dhe për të cilin ka shkathtësi e prirje.

Në këtë zyre po qëndrojnë njohës të të gjitha fushave dhe përfaqësues të programeve të studimit që gjenden në UBT, të cilët në baza ditore po kontaktojnë me të rinj që ende janë në dyshim mbi profesionin që duan ta praktikojnë në të ardhmen.

 

Afati për regjistrim në fakultetet e UBT-së, dhe bashkë me të edhe për marrje të këshillave, do të qëndrojë i hapur deri në fund të muajit shtator.