Në korrik organizohet “Global UBT Fest 2022”

26/01/2022

Për të njëmbëdhjetin vit me radhë, e shndërruar tashmë në traditë, UBT do të organizojë Akademinë Ndërkombëtare Verore, që do të zhvillojë punimet më 1-30 korrik 2022.

Nga numri i madh i kërkesave të të rinjve për shtimin e fushave, akademia e sivjetme do të shtrijë debatin dhe do të zgjerojë aktivitetin e vet në 30 fusha të ndryshme, në të cilat do të ngjallet diskutimi për zhvillimet dhe inovacionet e fundit në botë në të gjitha sferat e profesionet.

 

Fushat të cilat do të përfshihen sivjet në “Global UBT Fest 2022” janë:

 

 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Media dhe Komunikim
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Shërbime dhe Produkte Profesionale
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Edukim
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Farmaci
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Gjuhë Angleze
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Orientim në Karrierë
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Muzikë
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Sport, Shëndet dhe Shoqëri
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Shkenca Politike
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Energjetikë dhe Mjedis për Zhvillim të Qëndrueshëm
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Art dhe Media Digjitale
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Psikologji
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Dizajn të Integruar
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Gjuhë dhe Kulturë
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Menaxhim të Mekatronikës
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Menaxhim të Situatave Shëndetësore gjatë periudhës së pandemisë COVID-19
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Ndërmarrësi dhe Inovacion
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Stomatologji
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Qasjet e Inovacionit në Bioteknologji dhe Menaxhimin e Qëndrueshëm Bujqësor
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Menaxhimin e Patundshmërive – ESLG
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Inxhinieri Ndërtimore dhe Infrastrukturë
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Sistemet e Informacionit
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Juridik
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Sigurinë Kibernetike dhe Privatësi
 • Akademia Ndërkombëtare Verore për Turizëm

 

Në përfundim të programit, studentët certifikohen dhe marrin 2-4 ECTS kredi, që janë të njohura ndërkombëtarisht.