Jetësoni ëndrrën tuaj për t’u bërë ekspertë i fushës së ekonomisë, duke studiuar MBE, në UBT

07/09/2020

Ëndrra juaj për t’u bërë ekspertë të kompletuar në fushën e ekonomisë, inxhinierisë, prokurimit publik, marketingut dhe shitjes, ndërmarrësisë dhe promovimit të investimeve dhe zhvillimit ekonomik, tani merr kuptim.

 

UBT ka zhvilluar programin Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, i cili ofron dy nivele të studimeve: Bachelor dhe Master, program që mban primatin e sukseseve akademike, profesionale, në vend e rajon.

 

Me infrastrukturë moderne dhe laboratorë të teknologjisë informative me softuerët më të sofistikuar, përfshirë këtu salla të përshtatshme të mësimit, e bëjnë programin Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, unik për t’u studiuar në UBT.

 

UBT mbetet institucioni i vetëm në rajon që po përdor me studentët e saj CLASSROOM 3.0, kështu duke dëshmuar kualitetin, cilësinë, dhe profesionalitetin që UBT dhe stafi i saj shpërndan tek studentët.

 

UBT përmes partneriteteve me miqtë e saj ndërkombëtarë, u ofron studentëve mundësinë e shkëmbimit të programeve dhe vizita studimore në universitetet më të mira të rajonit dhe botës.

 

Pjesë e programit të studimeve në Fakultetin MBE është bashkëpunimi me industrinë, ku përgjatë studimeve studentëve u ofrohen mundësi për punë praktike në sektorë të ndryshëm si: institucione financiare, kompani sigurimesh e biznese tregtare.

 

Në programin Bachelor të Fakultetit Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, UBT ofron këto specializime:

 

  • Financa, banka dhe sigurime
  • Kontabilitet, auditim dhe tatime
  • Marketing dhe shitje
  • Menaxhment, ndërmarrësi dhe inovacion
  • Biznes ndërkombëtar

 

Në programin Master të Fakultetit Menaxhment, Biznes, dhe Ekonomi, UBT ofron këto specializime:

 

  • Financa dhe kontabilitet bankar
  • Marketing dhe shitje
  • Ndërmarrësi dhe inovacion
  • Logjistika dhe menaxhimi i prokurimit

 

UBT mbetet institucioni I vetëm në rajon që po perdor me sstudentet e vet classroom 3.0

Informata rreth programit:http://study.ubt-uni.net/mbe/

Apliko TANI: https://apliko.ubt-uni.net/