Certifikohen ndjekësit e trajnimit për IPMA

08/11/2019

Pas një cikli ligjëratash e pune praktike, grupi i radhës e ka përfunduar trajnimin për IPMA (International Project Management Association), ku pjesëmarrësit janë certifikuar për përfundim të suksesshëm nga IPC (International Project Management Association).

 

 

Ky grup, sikurse edhe grupet tjera tashmë është plotësisht i gatshëm që të fillojë zbatimin e njohurive të fituara nëpër vendet e punës për menaxhim të projekteve, duke implementuar praktikat më të mira ndërkombëtare.

 

 

Për informata shtesë mbi trajnimet dhe procesin e aplikimit, klikoni në linkun: http://academy.ubt-uni.net/, kurse për informata shtesë, mund të shkruani në: trajnime@ubt-uni.net