Laboratori për testime Covid-19

UBT është qendra më e madhe e inovacionit për mjekësi në Kosovë, ku posedon Poliklinikën e pajisur me laboratorë të standardeve evropiane për të zhvilluar këto testime.

UBT

"Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri"

Shiko më shumë video