Aktivitete të shumta në Akademinë Verore të Stomatologjisë

08/07/2024

Akademia Verore e Stomatologjisë, pjesë e Global UBT Fest, u karakterizua nga një sërë aktivitetesh të shumta dhe të ndryshme që synonin të forconin njohuritë dhe aftësitë e pjesëmarrësve në fushën e stomatologjisë.

Kjo akademi verore tërhoqi një numër të madh profesionistësh dhe studentësh të interesuar për të përmirësuar njohuritë e tyre dhe për të qenë në hap me zhvillimet më të fundit teknologjike dhe shkencore.

Një nga ngjarjet më të spikatura të këtij edicioni ishte punëtoria e udhëhequr nga eksperti i njohur i fushës, Arlind Celina. Gjatë kësaj punëtorie, pjesëmarrësit patën mundësinë unike të njihen me aplikimin e MiYO Liquid Ceramic në urat e zirkonit me anatomi të plotë.

Kjo teknikë inovative ka potencialin të revolucionarizojë praktikat e përditshme të teknicienëve dentarë, duke ofruar zgjidhje më të avancuara dhe më estetike për pacientët.