Sadije Topojani

Sadije Topojani

  • Master
  • Part Time Staff

Unë Sadije Topojani e lindur më 12.10.1975 në Hani I Elezit

Shkollën fillore dhe gjimnazin matetmatikor I kam perfunduar në Han te Elezit.
Ne vitin akademik 1994/95 kam filluar studimet ne Univerzitetin Elektroteknik te Prishtines ne drejtimin Kompjuterik dhe Informatik (KI), ku edhe kam apsolvuar ne vitni 1998, por fatkeqesisht
nuk I kam perfunduar per shkak te gjendjes se luftes. Ne vitin akademik 2004/2005 kam filluar studimet ne Kolegjin “Fama”, Prishtine, drejtimi Juridik I pergjithshem dhe e kam perfunduar ne vitin 2009.

Ne vitin akademik 2010/2011 kam filluar studimet Master ne Kolegjin “Fama”, Prishtine, drejtimi Juridik-Civil dhe ne vitin 2013 kam fituar graden LLM Juridiko-Civil. Ne vitin akademik 2015/2016 kam filluar studimet, Universiteti “ Dv.Kiril i Metodij’- Shkup/MKV në bashkëpunim me Universitetin e Strasburgut, Francë dhe kam fituar graden
/Magjistër i Drejtësisë në fushën e Pronësisë Intelektuale. Ne vitin 2022 jam Certifikuar nga IKAP, Prishtine si Trajnere ne fushën e te drejtave te
pronësisë industriale.

 

Përvoja e Punës

  • Nga viti 1999 – 2000 kam filluar punën e pare ne “Cambridge School”, Prishtine.
  • Nga viti 2000 e deri tani jam punuar ne Doganën e Kosovës me gradën oficere e larte, ne vitin  2003 me themelimin e Sektorit te Hetimeve, përmes një konkursi te brendshëm jam avancuar ne pozite duke e marre gradën Udhëheqëse e Njësitit te Hetuesisë ne Doganën e Kosovës. Ne vitin 2011 u themelua Sektori per te drejtate pronësisë intelektuale dhe permes konkursit te brendshëm u avancova ne pozitën e Udheheqeses se Sektorit te Pronesise Intelektuale ne Doganen e Kosoves dhe kete pozite vazhdoj ende te ushtroj.
  • Nga viti 2011 e deri me tani vazhdoj te jem e caktuar si Anëtare e Grupit teknik negociator për Raportim për DPSA dhe Nën-Komitetit të MSA-së – “Tregun e Brendshëm, Konkurrencën , Mbrojtjen e Shëndetit dhe Konsumatorit” .
  • Nga viti 2011 e caktuar si anetare e grupeve punuese per hartimin e ligjeve ne fushën e te drejtave te pronësisëintelektuale ne nivel nacional.
  • Ne vitin 2019 si Prof e angazhuar (Part Time) kam filluar punën ne Kolegjin UBT dhe ligjërojlendet ne fushën e pronësisë intelektuale.
  • Ne vitin 2021 ne OSCE-Prishtine, si trajnerë e certifikuar kam qene e angazhuar ne trajnimin ezyrtareve te zbatimit te ligjit (Polici, ATK, Prokurori, MINT).
  • Ne vitin 2023 ne OSCE-Prishtine si trajnerë e certifikuar kam qene e angazhuar ne trajnimin e zyrtareve te zbatimit te ligjit (Polici, ATK, Prokurori, MINT dhe Dogana).

Publications

Knowledge Profile