Zhvillohu profesionalisht si inxhinier i mekatronikës në UBT

bool(false) 11/08/2022

UBT për të gjithë të rinjtë ka zhvilluar një program unik që ka bërë gërshetimin e inxhinierisë me mekatronikën, duke iu mundësuar studentëve që të aftësohen në mënyrë profesionale për një fushë e cila është një nga më të kërkuarat në gjithë globin.

 

Përmes studimeve në Fakultetin Inxhinieri e Mekatronikës në UBT, studentët do të kenë mundësi për t’u aftësuar në dizajnimin e sistemeve mekatronike, komponente dhe procese të tjera për të përmbushur nevojat e shoqërisë.

 

Një kurrikulë e tillë dhe moderne, siç e ka zhvilluar UBT për Fakultetin Inxhinieri e Mekatronikës, studentët e këtij programi i bën më të mirët në këtë fushë, pasi që mënyra e organizimit, menaxhimi, aspektet teknike dhe shkencore, si dhe socializimi, janë të një niveli krejtësisht tjetër.

 

Laboratorët e mekatronikës të cilët i ka zhvilluar UBT posedojnë të gjitha kushtet e nevojshme për të kryer punën praktike, duke qenë laboratorët më modern në vend dhe rajon, në mënyrë që studentët të zhvillohen në të njëjtën kohë si për nga aspekti teorik, ashtu edhe për nga ai praktik.