“Youth Talk” në Pejë: Promovimi i Qëndrueshmërisë Kulturore dhe të Turizmit në Kosovë

30/05/2023

Në Mullirin e Haxhi Zekës në Pejë u mbajt eventi i përmuajshëm “Youth Talk” në bashkëpunim me Ambasadën e Suedisë në Kosovë, ku u fol rreth “Sustainable tourism and culture” (Qëndrueshmërinë kulturore dhe të turizmit), me ç’rast u promovua edhe Agjenda 2030.

Panelistët e këtij eventi ishin: Drejtoresha e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në Pejë, Xhenet Syka, udhëheqësja e Sektorit të Turizmit në Swisscontact, Blerina Batusha Xërxa, si dhe nga “Regional Development Agency – West”, Sokol Luta.

Me përvojën e saj në drejtimin e sektorit të kulturës dhe sportit në qytetin e Pejës, Drejtoresha e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, Xhenet Syka, solli perspektivën lokale dhe adresoi sfidat dhe mundësitë e qëndrueshme në fushën e turizmit.

Udhëheqësja e Sektorit të Turizmit në Swisscontact, Blerina Batusha Xërxa, kishte njohuri të thella dhe përvojë në fushën e turizmit dhe ofroi një perspektivë të gjerë dhe ndërkombëtare mbi rëndësinë e qëndrueshmërisë në zhvillimin e turizmit.

Përvoja dhe njohuritë e Sokol Lutës nga organizata ” Regional Development Agency – West ” siguruan një perspektivë të vlefshme dhe praktike për të arritur qëllimet e qëndrueshme në turizëm.

Ky panel diskutimi ishte një rast i rëndësishëm për të promovuar ndërgjegjësimin rreth qëndrueshmërisë kulturore dhe të turizmit në Kosovë, dhe për të inkurajuar të rinjtë të angazhohen në ndryshimin e qëndrueshëm të vendit të tyre.