UBT rangohet sërish në mesin e top 100 universiteteve më të mira në botë për Impakt Real

bool(false) 28/07/2022

UBT po vazhdon sukseset në arenën ndërkombëtare duke ngritur imazhin e Kosovës gjithandej botës, kësaj radhe duke u ranguar në mesin e top 100 universiteteve më të mira në botë për Impakt Real, nga platforma WURI, pas rangimit në vendin e gjashtë në botë që kjo e fundit i ka bërë UBT-së për Revolucionin e Katërt Industrial.

 

UBT është ranguar në disa kategori për rolin e jashtëzakonshëm inovativ në ndërmarrësi, menaxhim të krizave, vlera të etikës, aplikimin industrial, kategorinë e mobilitetit, si dhe në kategorinë e Revolucionit të Katërt Industrial.

 

“Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Universiteti për Biznes dhe Teknologji – UBT është përzgjedhur si një nga universitetet më inovative në mesin e universiteteve botërore për impakt real (WURI) për vitin 2022”, thuhet në letrën e drejtorit themelues të WURI Ranking, Hwy-chang MOON, drejtuar rektorit të UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi.

 

UBT në këtë rangim është renditur në vendin e gjatë në botë në kategorinë e Implementimit të Revolucionit të Katërt Industrial. Këtë rangim UBT e ka arritur pasi ka dëshmuar rezultate konkrete pozitive në implementimin e qasjes inovative dhe platformave më inovative digjitale në aktivitetet e përditshme edukative, hulumtuese dhe zhvillimore të saj. Në këtë kontekst, UBT ka ofruar një shembull të mirë të implementimit të digjitalizimit të plotë të sistemit të edukimit dhe hulumtimit, implementimin e koncepteve Society 5.0, University 4.0 dhe Classroom 3.0, integrimit të AVR në aktivitetet e saj të përditshme, si dhe fillimin e përdorimit të teknologjisë 5G. Të gjitha këto platforma dhe instrumente UBT i implementon në kuadër të iniciativës Small-Scale Smart Ecosystem.

 

Në kategorinë e Ndërmarrësisë në të cilën UBT është renditur në mesin e top 100 universiteteve në botë, UBT është vlerësuar për iniciativat dhe implementimin e praktikave të ndryshme të cilat ndihmojmë programet e studimit edhe në fushën e ndërmarrësisë.

 

UBT është vlerësuar në kategorinë për vlerat etike për kontributin e tij me impakt real në shoqëri, vlerësuar specifikisht për iniciativat dhe projektet konkrete me impakt të gjerë socio-ekonomik dhe infrastrukturor, të tilla si Smart City, platforma për grumbullimin dhe shpërndarjen e punëve shkencore që bëhen në Kosovë, si dhe për ofrimin e ndihmës konkrete profesionale ndaj institucioneve publike qendrore dhe lokale.

 

Në kategorinë e mobilitetit të studentëve, UBT është vlerësuar për punën e bërë si për studentët që vijnë në UBT, njashtu edhe për ata që shkojnë në universitetet e tjera, bazuar në objektivat e ndërkombëtarizimit brenda dhe jashtë vendit. Bazuar në praktikat institucionale, UBT vazhdimisht ka punuar në ndërkombëtarizimin e programeve dhe kurrikulave, duke përdorur mjete ose qasje digjitale të të mësuarit, duke rritur numrin e programeve të studimit në gjuhën angleze, numrin e studimeve të përbashkëta dhe diplomave të dyfishta, si dhe në të njëjtën kohë duke ngritur numrin e studentëve ndërkombëtar.

 

Për kategorinë e Menaxhimit të Krizave, UBT është vlerësuar në mënyrë specifike për qasjen dhe menaxhimin e krizave që vijnë si rezultat i zhvillimeve dhe rrethanave të krijuara jashtë institucionit të tilla si kriza globale dhe kriza kombëtare.

 

Suksesi i UBT-së në WURI 2022, vjen pas rangimit në mesin e universiteteve më të mira në botë nga Times Higher Education, kështu duke u bërë institucioni më i suksesshëm në rajon, por edhe duke e ngritur nivelin e përfaqësimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare.