UBT organizon Konferencën Ndërkombëtare 2022

26/01/2022

UBT ka nisur përgatitjet për organizimin e edicionit të njëmbëdhjetë të Konferencës Ndërkombëtare më të madhe në Kosovë e rajon për shkencë, teknologji dhe inovacion, e cila në edicionet e mëparshme ka mbledhur qindra shkencëtarë dhe studiues nga e mbarë bota.

 

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së do të shtrijë aktivitetin në 21 fusha të ndryshme, që do të mbahen njëkohësisht, përfshirë:

 • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri e Komunikimit
 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
 • Mekatronikë, Inxhinieri e Sistemeve dhe Robotikë
 • Inxhinieri e Energjisë Efiçiente
 • Sistemet e Informacionit dhe Siguri
 • Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor
 • Inxhinieri e Ndërtimit, Infrastrukturë dhe Mjedis
 • Juridik
 • Shkenca Politike
 • Gazetari, Media dhe Komunikim
 • Agrikulturë, Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji
 • Shkencat Farmaceutike dhe të Natyrës
 • Dizajn i Integruar
 • Psikologji
 • Edukim dhe Zhvillim
 • Modë
 • Muzikë Moderne dhe Audio Produksion
 • Art dhe Media Digjitale
 • Stomatologji
 • Mjekësi e Aplikuar – Infermieri
 • Mjekësi – Infermieri dhe Shkencat Teknike Mjekësore (Radiologji dhe Anesteziologji)
 • Sport
 • Gjuhë dhe Kulturë
 • Studime të Sigurisë

 

Për më shumë detaje, klikoni në:https://conferences.ubt-uni.net, teksa pyetjet tuaja shtesë mund t’i dërgoni në: [email protected].