UBT lidh memorandum bashkëpunimi me Odën e Afarizmit të Kosovës

bool(false) 10/11/2021

Rektori i UBT-së, prof.dr. Edmond Hajrizi dhe kryetari i Bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, në emër të dy institucioneve  kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi me qëllim të lidhjes së bashkëpunimit, nga i cili mund të përfitojnë shumë studentë të UBT-së.

 

Ky memorandum i bashkëpunimit parashihet të ketë si rrjedhojë shkëmbimin e përvojave dhe sigurimit të një qasje sistematike ndaj problemeve të identifikuara gjatë punës së përbashkët, aktivitete të përbashkëta për të bërë ndikim në politikë-bërje dhe vendimmarrje që ndërlidhet me qëllimet kryesore të të dyja palëve, e gjithashtu edhe ngritjen e nivelit të bashkëpunimit reciprok në mes tyre për promovim dhe përkrahje në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe social.

 

Rektori Edmond Hajrizi, përgëzoi OAK-në për angazhimin e saj dhe vlerësoi këtë bashkëpunim me qëllim të krijimit të partneritetit në mes bizneseve, studentëve dhe teknologjisë.

 

Sipas Hazirit, bashkëpunimi ndërmjet përfaqësuesve të bizneseve dhe institucioneve arsimore është shumë i nevojshëm, pasi që vetëm kështu mund të arrijmë deri tek ndërlidhja e studentëve me tregun e punës.

 

Ndërsa, kryetari i Bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi me këtë rast theksoi se OAK është e fokusuar në shërbimet e bizneseve, rrjetëzimin, identifikimin e problemeve të bizneseve të cilat janë të shumta, deri te alternativat e zgjidhjes së tyre.

 

Ai shtoi që OAK është duke lobuar në vazhdimësi që të bëhet ndërlidhja e kuadrove të kualifikuar me nevojat e tregut të punës dhe rëndësinë e përfshirjes së sistemit të arsimit dual në shkollat profesionale.