UBT ka filluar të pranojë abstraktet për Konferencën Ndërkombëtare të Inxhinierisë Ndërtimore, Infrastrukturës e Mjedisit dhe për Arkitekturë dhe Planifikimit Hapësinor

27/06/2019

UBT ka filluar ciklin e pranimeve të abstrakteve për fushën e Inxhinierisë Ndërtimore, Infrastrukturës dhe Mjedisit, si dhe Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor, të cilat do të prezantohen në Konferencën Ndërkombëtare të UBT-së, që do të mbahet më 26-28 tetor 2019.

 

 

Punimet dhe prezantimet për konferencën e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 • Qëndrueshmëria / Arkitektura Efiçiente
 • Trashëgimia Arkitekturore dhe Urbane
 • Planifikimi Urban / Dizajni / Peizazhi
 • Historia arkitektonike dhe teoria
 • Menaxhimi në Arkitekturë dhe Fusha Urbane

 

Punimet dhe prezantimet për konferencën e  Inxhinierisë Ndërtimore, Infrastrukturës dhe Mjedisit, duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 • Inxhinieri strukturore duke përfshirë çelikun, urën dhe përbërjen
 • Konstruksione të Përforcuara të Betonit dhe Masonerisë
 • Gjetja e formës, topologjia dhe morfologjia strukturore
 • Ndërveprimi i Strukturës së Tokës (statike dhe dinamike)
 • Efiçienca e energjisë dhe materialet e ndërtimit
 • Teknologjitë inovative të ndërtimit
 • Ndërtimet e trashëgimisë
 • Inxhinieria gjeoteknike
 • Transporti dhe Autostrada Inxhinierike
 • Ndërtimi dhe Menaxhimi i Projekteve
 • Optimizimi – Optimizimi Strukturor dhe Analiza e Ndjeshmërisë, etj

 

Për më shumë detaje, klikoni në: http://conferences.ubt-uni.net/2019/ , teksa pyetjet tuaja shtesë mund t’i dërgoni në: [email protected].