UBT ka filluar pranimin e abstrakteve për Konferencën e Gazetarisë, Medias dhe Komunikimit, Juridikut dhe Shkencave Politike

23/09/2021

UBT tashmë e ka bërë traditë organizimin e Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion, nga ku në Kosovë po sjellë shkencëtarë dhe hulumtues nga e gjithë bota, me ç’rast edhe ka filluar pranimin e abstrakteve për të gjithë ata që janë të interesuar për t’u bërë pjesë e kësaj konference.

 

Pranimi i abstrakteve do të bëhet në fushën e Gazetarisë, Medias dhe Komunikimit, Juridikut, si dhe Shkencave Politike, ku hulumtuesit dhe pjesëmarrësit e tjerë do të kenë mundësi të prezantojnë gjetjet e tyre lidhur me fushat e lartëpërmendura.

 

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Gazetarisë, Medias dhe Komunikimit janë:

 • Advertising
 • Alternative and Community Media
 • Artificial intelligence and journalism
 • Communication and Multi-Media Campaigns
 • Critical and Cultural Studies, Youth, Gender and Communication
 • Ethics of Society & Ethics of Communication
 • Integrated Marketing Communications
 • Mass Communication, Society and Globalization
 • Media Ethics (also, Copyright and Intellectual Property
 • Media, Climate Change and Environmental Studies
 • Professional Journalistic Standards and Code of Ethics
 • Social Media, Scholastic Journalism

 

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Juridikut janë:

 • International arbitration
 • Social care, human rights and security
 • EU law in different sectors
 • Privacy and information security
 • Technology – reshaping the practice of law
 • Migration law versus migration policies
 • Higher education and the new approaches
 • Law regulations and raps
 • Approaches and dimensions of legal reasoning

 

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Shkencave Politike janë:

 • Euro-Atlantic Integration of Balkans
 • International and Regional Security Cooperation
 • European and International Organizations
 • International Policy on Energy and Environment
 • Foreign Policy and Multilateral Diplomacy
 • Diplomatic Issues of State Recognition
 • Digital Diplomacy
 • Cultural Diplomacy
 • Inequality and Stratification
 • Migration Waves and Policies
 • Personality and Political Behavior
 • Survey Credibility and Legitimacy