UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në Konferencën e Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi dhe Inxhinieri e Energjisë Efiçiente

30/09/2021

UBT është duke vazhduar përgatitjet për organizimin e edicionit të 10-të të Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion, organizim ky më i madhi i këtij lloji i realizuar në vendin tonë.

 

Me këtë rast, UBT ka hapur thirrjen për pranimin e abstrakteve në fushën e Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi dhe Inxhinieri e Energjisë Efiçiente, ku të gjithë hulumtuesit shkencorë dhe të interesuarit e tjerë mund të bëhen pjesë e kësaj konference.

 

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi janë:

 • General Economics;
 • The Economic effects of a pandemic;
 • The Future of Capitalism;
 • Political Economy;
 • Monetary Economics;
 • Macroeconomic Policies and their Impact on Economic Growth;
 • Sustainable Economic Growth;
 • Income Inequality and Poverty;
 • Labor Economics;
 • Health Economics;
 • Gender Economics;
 • Econometrics and Applied Economics;
 • Multinational Finance, Insurance and Pensions;
 • International Economics and Trade, International Finance.
 • Banking, Finance and Investment;
 • Risk Management
 • Behavioral Finance
 • Tax Policies
 • Tourism/Tourism Economics
 • Entrepreneurship
 • Small and Medium-Sized Enterprises (SME)
 • Marketing Management; Brand Management;
 • Strategic Management and Entrepreneurship;
 • Innovation and Technological Change Management;
 • Business Intelligence and Knowledge Management;
 • Human Resource Management;
 • Quality Management in Public Sector;
 • Regional Studies;
 • Operations Research;
 • Agro-Business and Subsidy Management;
 • European Union – EU
 • Multi-Cultural Management;
 • South East European Economy and Management;
 • Logistics and Value Chain Management;
 • Industry Economics and Industrial Organization;
 • Immigration and Border Studies;
 • Management Information Systems;
 • Public Policy and Management.
 • Environmental Economics

 

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Inxhinierisë së Energjisë dhe Efikasitetit janë:

 • Renewable Energy Sources
 • Solar Systems
 • Wind Power, Hydro Energy
 • Energy Storage Technologies
 • Geothermal Energy
 • Fuel Cells
 • Energy Economy
 • Efficient Heating & Cooling Technologies
 • Advancements in Thermal Insulation
 • Sustainable Systems
 • Co-generation & Tri-generation
 • Energy Policy
 • Industrial Energy Efficiency
 • Smart grids, Microgrids
 • Energy Markets
 • Green Buildings
 • Environmental impact of Energy Efficiency
 • Modeling and Simulation
 • Efficient Lighting Technologies
 • Energy Conservation, Ecology
 • Energy Efficient Buildings
 • Agricultural Energy Efficiency
 • Clean Power Plants
 • Structural Reliability
 • Building Envelopes & Building Climatology

 

Për më shumë detaje rreth konferencës, klikoni në https://conferences.ubt-uni.net.