UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në Konferencën e Mekatronikës, Sistemeve dhe Robotikës

15/09/2020

UBT sivjet do të organizojë edicionin e 9-të të Konferencës Ndërkombëtare për Biznes, Teknologji, Shkencë dhe Inovacion, me ç’rast është hapur edhe thirrja për pranimin e abstrakteve për të gjithë hulumtuesit shkencorë, të cilët duan të bëhen pjesë e kësaj konference.

 

Abstraktet do të pranohen në fushën e Mekatronikës, Inxhinieria e Sistemeve dhe Robotikës, ku pjesëmarrësit do të prezantojnë shpikjet dhe teknologjitë e vitit 2020.

 

Qëllimi i  kësaj konference është shkëmbimin i njohurive midis akademikëve  inovatorë, studentëve universitar, kandidatëve për doktoratë, studiuesve të rinj, studiues dhe ekspertë industrialë, dhe për të shkëmbyer pikëpamjet dhe përvojat në fushën e mekatronikës, inxhinierisë së sistemit, robotikës dhe fusha të tjera të lidhura.

 

Konferenca do të përfshijë temat:

 • Mechatronics, robotics and biometrics
 • Systems engineering
 • Mechatronics systems in manufacturing
 • Automotive engineering
 • Materials Processing and Manufacturing
 • Design of machines, devices and systems possessing a degree of computer-based intelligence
 • Micro/nano manipulators and systems
 • Sensors, wireless sensor networks and multi-sensor data fusion
 • Artificial intelligence, neural networks and fuzzy logic in
 • mechatronics and robotics
 • Applications of machine vision, image processing, pattern recognition and synthesis
 • Natural Language Processing (NLP)
 • Biologically inspired robotics and swarms
 • Medical robotics and robotics for rehabilitation
 • Telerobotics, human computer interaction, human-robot
 • interaction
 • Biomedical and rehabilitation engineering, prosthetics and artificial Organs
 • Simulating Human
 • Physical Human-Robot Interaction
 • Optomechatronic devices, instruments, and system
 • Mechatronic systems fault diagnosis and fault tolerance
 • Maintenance and reliability of mechatronics systems
 • Mechatronics in agricultural engineering
 • Virtual Reality and Interfaces